Ánh sáng chuyển mạch XBee

PrintFriendly and PDF

Mục lục

  1. Giới thiệu
  2. Lắp ráp các bộ phận
  3. Prepare The Light Switch’s Radio
  4. Construct the Light Switch Circuit
  5. Assemble the Light Switch
  6. Prepare The Simple Receiver’s Radio
  7. Breadboard the Receiver
  8. Sử dụng nó!
  9. Xem thông tin

Giới thiệu

Switch nhẹ XBee là một chuyển đổi tường không dây có thể điều khiển đèn, người hâm mộ, động cơ hoặc một robot tự chế của bạn. Dự án này có thể phục vụ như một mô hình cho hầu hết các thiết bị đầu vào kỹ thuật số bạn muốn xây dựng. You can substitute any number of digital inputs, like a pressure mat, magnetic contacts or even a soft switch made of conductive fabric in its place. If it goes on and off, now you can make it wireless!

Những ý kiến ​​đóng.