Ánh sáng chuyển mạch XBee

PrintFriendly and PDF

Mục lục

  1. Giới thiệu
  2. Lắp ráp các bộ phận
  3. Chuẩn bị Switch ánh sáng của Đài phát thanh
  4. Xây dựng Chuyển mạch ánh sáng
  5. Lắp ráp các chuyển mạch ánh sáng
  6. Chuẩn bị Đài nhận đơn giản của
  7. Breadboard các nhận
  8. Sử dụng nó!
  9. Xem thông tin

Giới thiệu

Switch nhẹ XBee là một chuyển đổi tường không dây có thể điều khiển đèn, người hâm mộ, động cơ hoặc một robot tự chế của bạn. Dự án này có thể phục vụ như một mô hình cho hầu hết các thiết bị đầu vào kỹ thuật số bạn muốn xây dựng. Bạn có thể thay thế bất kỳ số lượng đầu vào kỹ thuật số, như một tấm áp lực, địa chỉ liên lạc từ hoặc thậm chí một bộ chuyển mạch mềm làm bằng vải dẫn điện trong vị trí của nó. Nếu nó đi và tắt, bây giờ bạn có thể làm cho nó không dây!

Những ý kiến ​​đóng.