แสง XBee สวิทช์

PrintFriendly and PDF

สารบัญ

  1. การแนะนำ
  2. ประกอบชิ้นส่วน
  3. Prepare The Light Switch’s Radio
  4. Construct the Light Switch Circuit
  5. Assemble the Light Switch
  6. Prepare The Simple Receiver’s Radio
  7. เขียงหั่นขนมรับ
  8. ใช้มัน!
  9. ข้อมูลเพิ่มเติม

การแนะนำ

สวิทช์ XBee แสงเป็นสวิทช์ผนังแบบไร้สายที่สามารถควบคุมโคมไฟ, แฟน, มอเตอร์หรือหุ่นยนต์โฮมเมดของคุณ. โครงการนี​​้สามารถใช้เป็นตัวอย่างเพื่อเกือบอุปกรณ์ป้อนข้อมูลใด ๆ ดิจิตอลที่คุณต้องการที่จะสร้าง. You can substitute any number of digital inputs, like a pressure mat, magnetic contacts or even a soft switch made of conductive fabric in its place. If it goes on and off, now you can make it wireless!

ความเห็นถูกปิด.