Light Switch XBee

PrintFriendly and PDF

Obsah

  1. Úvod
  2. Zostavte diely
  3. Pripravte spínač svetiel je Radio
  4. Zostrojte svetelný spínač obvodu
  5. Zostavte spínač svetiel
  6. Pripravte Simple prijímač Radio
  7. Doska prijímača
  8. Použite ho!
  9. Viac informácií

Úvod

Light Switch XBee je bezdrôtový nástenný spínač, ktorý môže riadiť lampy, ventilátory, motory alebo váš domáci robot. Tento projekt môže slúžiť ako model pre takmer akékoľvek digitálne vstupné zariadenie by ste chceli stavať. Môžete nahradiť ľubovoľný počet digitálnych vstupov, ako podložku, magnetické kontakty alebo dokonca soft switch vyrobené z vodivého materiálu na svojom mieste. Ak sa rozsvieti a zhasne, Teraz ho môžete bezdrôtový!

Komentáre sú uzavreté.