روشن کردن چراغ XBee

PrintFriendly and PDF

فهرست مندرجات

  1. معرفی
  2. مونتاژ قطعات
  3. Prepare The Light Switch’s Radio
  4. ساخت مدار سوئیچ نور
  5. Assemble the Light Switch
  6. آماده رادیو گیرنده ساده
  7. Breadboard the Receiver
  8. استفاده از آن!
  9. اطلاعات بیشتر

معرفی

XBee سوئیچ روشن کردن یک سوئیچ دیوار بی سیم است که می تواند لامپ کنترل است, طرفداران, موتور و یا ربات های خانگی خود را. این پروژه می تواند به عنوان یک مدل برای تقریبا هر نوع دستگاه ورودی دیجیتال در خدمت شما می خواهم برای ساخت. You can substitute any number of digital inputs, like a pressure mat, magnetic contacts or even a soft switch made of conductive fabric in its place. If it goes on and off, now you can make it wireless!

نظرات بسته شده.